Vaše je samo da uživate!

Osiguranje

Osiguranje

Kao važan segment za organizaciju putovanja Montesol Travel, je posvetio posebnu pažnju pri izboru osiguravajuće kuće, koja će se brinuti o vašoj bezbjednosti tokom putovanja. Na žalost, ponekada i nezgode poput bolesti i povreda mogu poremetiti vaš odmor, bilo da se radi o ljetovanju, zimovanju ili kulturnom putovanju.


Postupnom analizom dosadašnjih iskustava u rešavanju ovakvih problema, mi smo odabrali UNIQA Osiguranje jer smo saznali da su najbolje odgovorili „na terenu“ u nezgodnim situacijama. UNIQA osiguranje brine o Vašoj sigurnosti za vrijeme boravka u inostranstvu, bilo da ste na odmoru, raznim sportskim i drugim manifestacijama, seminarima ili privrednim događajima širom svijeta.
Šta pruža polisa putničkog zdravstvenog osiguranja?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja UNIQA osiguranja pruža zaštitu i sigurnost tokom privremenog boravka u inostranstvu i garantuje pokriće eventualnih troškova u slučajevima neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili posledice nesrećnog slučaja - nezgode. Naša polisa pokriva: troškove neophodnog ljekarskog tretmana za vrijeme boravka u inostranstvu, troškove ljekova koje prepiše ljekar, kliničko liječenje zdravstveno priznatim metodama, troškove prevoza priznatih službi za hitnu pomoć, kao i druge usluge do iznosa ugovorene sume osiguranja. UNIQA-ini osiguranici imaju mogućnost da tokom boravka u zemljama Evropske unije, ukoliko se za tim ukaže potreba, dobiju najkvalitetnije zdravstvene usluge uz pokriće troškova liječenja, bez direktnog plaćanja.

Polisa može glasiti na osiguranika, a istom polisom mogu se osigurati i članovi porodice ili grupa putnika. Moguće je osigurati se i na duži period, tokom kojeg se više puta odlazi na željenu destinaciju. Pored toga što je korisno imati polisu zbog potencijalnih zdravstvenih problema, ona je i obavezan dokument prilikom izdavanja viza za turistička i poslovna putovanja.