OHRID - ZA DRZAVNE PRAZNIKE
  • Listing

Trajanje aranzmana 4 dana
Prevoz: autobus
Termin polaska: 11.07.-15.07.2018

OHRID  - SVETI NAUM - TIRANA  

5 DANA / 11.07.-15.07.2018

CIJENA ARANŽMANA - 85,00 € 


PROGRAM PUTOVANJA:

11.07.2018. / PODGORICA – OHRID /

Sastanak putnika kod hotela "City" u 23:45h. Polazak oko 23:55h. Putovanje preko graničnog prelaza Božaj… Nastavak putovanja zaobilaznicom preko Tirane, Elbasana i graničnog prelaza Ćafasan do Ohrida, sa kraćim pauzama za odmor…

12.07.20018. / OHRID /

Dolazak u Ohrid u ranim jutarnjim časovima. Smještaj u vilama u centru grada. Slobodno vrijeme za odmor. Nakon odmora odlazak na razgledanje najznačajnijih znamenitosti Ohrida u pratnji lokalnog vodiča: Sveta Sofija, crkva Svetog Jovana, crkva Svetog Klimenta, Samuilova tvrđava – sa koje se pruža predivan pogled na Ohridsko jezero i cijeli grad. Nakon obilaska slijedi slobodno vrijeme za šetnju ohridskom čaršijom sa mnogobrojnim dućanima. Noćenje. 

13.07.2018. / OHRID – SVETI NAUM – BILJANINI IZVORI /

Organizovani fakultativni izlet Sveti Naum-Biljanini izvori. Putovanje do Svetog Nauma, popularnog izletišta u čijoj se blizini Crni Drim uliva u Ohridsko jezero. Obilazak manastira koji je osnovao Sveti Naum 895. godine. Povratak u Ohrid, sa usputnim obilaskom Biljaninih izvora. Uveče organizovan fakultativni kolektivni izlazak grupe u nacionalnom restoranu, gdje ćete uživati uz bogatu makedonsku trpezu i muzički program. Noćenje.

14.07.2018. / OHRID – AQUA PARK /

Slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak do Struge, u Akva park hotela Izgrev. Slobodno vrijeme. Povratak u Ohrid. Slobodno vrijeme. Noćenje.


15.07.2018. / OHRID-TIRANA-PODGORICA /
Napuštanje smještaja do 09.30h i polazak za Tiranu. Po dolasku u Tiranu predviđen je obilazak tržnog centra “TEG” ( 3 časa ). Slobodno vrijeme za šoping. Nakon toga polazak za Crnu Goru. Dolazak u Podgoricu u večernjim časovima. Kraj putovanja !

                                                                  

Cijena aranžmana obuhvata:

- Prevoz autobusom turističke klase                                        

- tri noćenja u vilama u centru Ohrida

- Obilaske prema programu putovanja

- Usluge turističkog vodiča i pratioca grupe

Cijena aranžmana ne obuhvata:

- Fakultativni izlet Sveti Naum i Biljanini Izvori , izlet za aquapark

- Putno zdravstveno osiguranje

 

NAPOMENE:

- Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

- Organizator putovanja je MontesolTravel, licenca broj 320 izdata od Ministarstva Turizma i održivog razvoja.

- Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu.

- Provjeriti 2 dana prije putovanja tačno vrijeme i mjesto polaska.

- Fakultativni izleti nisu obavezni dio programa. Termini fakultativnih izleta su promjenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

- Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

- Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Svi putnici dužni su da se sami upoznaju sa propisanim pravilima ponašanja zemalja u koje putuju

- U prevoznim sredstvima je najstrožije zabranjeno pušenje i konzumiranje opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava žalbe i povraćaja novca.

- Putnik će prihvatiti sjedište koje mu agencija dodijeli. Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauze i njihovu dužinu. Uplatom aranžmana, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.

- Putnik nema pravo da traži smještaj u hotel, odnosno sobu prije 14:00 časova na dan dolaska, a dužan je da napusti hotel, odnosno sobu u 10:00 časova na dan odlaska.

- Putnik je dužan da poštuje kućni red objekta u kome je smješten i lično odgovara za eventualnu štetu koja je nanešena na objektu, sobi, apartmanu za vrijeme njegovog boravka u istom.

- Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika

- U slučaju nedovoljnog broja putnika za relizaciju aranžmana, krajnji rok za obaveštenje o otkazu aranžmana je 7 dana prije polaska.

USLOVI I NACIN PLACANJA:
 -mogućnost plaćanja na 3 rate, s tim sto je  potrebno uplatiti prilikom prijave 30 eura a zadnju ratu 7 dana prije putovanja
-mogućnost plaćanja na 6,9,12 rata kreditiranjem kod banaka


Za ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Montesol travel d.o.o. koji su sastavni dio programa putovanja

 


PARTNERI
  • www.filiptravel.rs/
  • www.1atravel.rs
  • www.costacruise.com
  • www.alitalia.com
  • www.airserbia.com
  • montenegroairlines.com
  • www.msckrstarenja.com
  • www.turkishairlines.com